Anaerobe verwerking van tuinbouwafval: Vergelijking van drie alternatieven