Vertrouwen houden in de buurt: Verval, opleving en collectieve zelfredzaamheid in stadsbuurten