Barrier-formuleringen in TRISULA-3D: Een voorstudie