Bereiding van aromaatverbindingen door hydrogenering van steenkool