Bijdrage tot de kennis van den ruimtelijken bouw van atoomringsystemen