Optimalisering Doorlooptijd reparatie van Staalschades, Bijlagen