Verandering van de soortelijke weerstand van metalen en plastische deformatoie van draden