Waterkwaliteitsmodel IJsselmeer: Onderzoek naar de invloed van een aantal mogelijke beheersmaatregelen op de eutrofiëring van het IJsselmeer