Bedrijfsverbetering Zeescheepsreparatie: Arbeidsomstandigheden, naar lager verzuim en hogere produktiviteit