Acetyleeringen met azijnzuur-anhydried onder invloed van katalysatoren