FIXTONE – stabiliteit onder golfaanval: Verslag modelonderzoek