Ontgronding onder een pijpleiding ten gevolge van golven