De bereiding van n-butanol langs microbiologische weg