Het conserveren van schepen (ingenieuropdracht en cursuswerk)