Morfologie afgepleisterde beddingen: Proeven met hoogwatergolven