De Nederlandse binnenvaartsector: Economische betekenis en structuur