Stabiliteit ingegoten basalt en afschuiving ondergrond