Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 2: De waterbouwkundige werken