Schip en Werf - Orgaan voor Scheepsbouw en Scheepvaart. Tevens orgaan der Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied, Den Centralen Bond van Scheepsbouwmeesters en van het Nationaal Technisch Scheepvaartkundig Museum