Deformatiegedrag van amorfe metalen in meta-stabiel evenwicht