Eigen-woningbezit onder lage-inkomensgroepen: Achtergronden en consequenties