Wrijvingscoëfficient van de combinatie grond / metaal