Het mechanisme van de vorming van een polymeerfilm bij grensvlakpolycondensatie