Het voorkomen van trillingshinder voor de mens en trillingschade aan apparatuur