Cursus HABITAT (20 september 2005): Instrument voor de analyse van habitatgeschiktheid en ecotopenclassificatie