Analysis SWAN hindcasts Wadden Sea, Oosterschelde and Slotermeer