De stoomturbine als voortstuwingswerktuig voor koopvaardijschepen