Invloed kwaliteit zetwerk op stabiliteit steenzetting: Trekproeven op slecht zetwerk