Voorstel in hoofdlijnen voor de herstructurering van werfgroepering 3 Baggerwerktuigen In het kader van het beleidsplan herstructurering van de nederlandse scheepsbouw