Getijgootonderzoek: Invloed dwarsmiddeling op grootte van dispersietransporten in 2D (vertikaal)-beschrijving