Near-field verspreiding van het overvloeiverlies van een sleephopperzuiger