Reproductie zouttoestand getijrivieren (XIX, deel 1): Schaalonderzoek variatie vertikale schaal