Het beperken van het overloopverlies bij het baggeren van zand met een sleephopperzuiger