Gezelschap "Practische studie" 1894-1969: Lustrumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 15e lustrum