Simulatie bufferwerking van een containerkraan (summary)