Metingen bij het Dwarsscheeps Tewaterlaten van kustvaartuigen en modelonderzoeken