Het transport en het drogen van gezaagd hardhout uit Z.O