Trotseren door demobiliseren: Een onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van het gedeeltelijk demobiliseren van golfdempende constructies teneinde extreme belastingsituaties te weerstaan