Installatierede van de Technische Commissie voor de Waterkeringen