De verdeling van de individuele woonuitgaven 1982-1994: De koopsector