Ruimtecol fase 1: Indicatoren voor de fysische waterkwaliteit vanuit ecologisch perspectief: een kennisinventarisatie