Beschrijving van de Provincie Zuid-Holland: Behoorende bij de waterstaatskaart