Computerprogramma voor een fictief hifix-navigatie-systeem gebruikt aan boord van een opnemingsvaartuig