Parameterstudie naar de stabiliteit van schepen in achterinkomende golven