Hydromechanische aspekten van drijvende offshore constructies. Deel III: Weerstand en voortstuwing. Bijlage