De stromimg, de drukval en de verbijfstijdspreiding van een laminaire stroming in een vertakte leiding