De huisvestingssituatie in Nederland, 1900-1982: Lange termijn ontwikkeling in de hoogte en de verdeling van woonlasten