Internationale Vereeniging Bellamy deel 3; Het Bellamy stelsel het practische welvaart-middel voor de komende wereldorde; Uittreksels uit de beide werken van Edward Bellamy „In ’t jaar 2000" en „Gelijkheid voor allen"