De ontwikkeling van restauratieopvattingen in de loop der eeuwen.