Optimaliseren van de ruimteakoestiek voor de leslokalen en studieruimtes van het nieuwe Conservatorium van Amsterdam